• Anba Tab
  • 7 mwa depi sa
  • 522 koudèy

Paspò

Rapòte  December 23, 2020 soti nan Dèlma , Lwès  ι Rapò #226337

Mwen te bezwen rentre nan peyi an nan epok epidemi korona an. Mwen pat gen paspo. Lè mwen te eseye rele konsila Montreal ak Otawa yo pat ouvri ni bay sèvis. Mwen te oblije voye fèl Ayiti. Paspo an koutem 20.000 goud. Li koutem twa dwa vrè pro paspò an. Se nan men yon raketè mwen te bay fèl ki te peye yon foknsyonè. M pa sonje non li.

Ki reyaksyon w apre w fin li rapò sa?