Ajoute yon rapò

Wout pou batay batay kont koripsyon an kòmanse kounye a

AJOUTE YON DESKRIPSYON POU RAPÒ A
Sòlda Limyè Chanje
Name should not be empty
Lè w founi plis detay pètinan nan rapò w la, ou ogmante chans pou bonjan aksyon pran kont sila k ap pran lajan anba tab yo.
  • Bay non fonksyonè leta a
  • Dat ensidan an
  • Lè ensidan an
  • Kote ensidan an pase a ansanm ak bwat leta kote sa pase a.
  • Tit fonksyonè a
Ou bezwen konfidansyalite, e nou respekte sa. Ou pa bezwen pataje detay pèsonèl sou ou.
N ap pataje rapò w la ak ajans gouvènman ki konsène a ak tout detay pèsonèl ou founi yo.
AJOUTE KOWÒDONE W (Obligatwa)
W ap resevwa yon imel pou konfime adrès imel ou a e pèmèt ou kòmanse aji. Vi prive w gen anpil enpòtans pou nou, e nou p ap pataje enfòmasyon w yo okenn kote.
AJOUTE YON DESKRIPSYON POU RAPÒ A
Fonksyonè onèt Chanje
Name should not be empty
Lè w founi plis detay pètinan nan rapò w la, ou ogmante chans pou bonjan aksyon pran kont sila k ap pran lajan anba tab yo.
  • Bay non fonksyonè leta a
  • Dat ensidan an
  • Lè ensidan an
  • Kote ensidan an pase a ansanm ak bwat leta kote sa pase a.
  • Tit fonksyonè a
Ou bezwen konfidansyalite, e nou respekte sa. Ou pa bezwen pataje detay pèsonèl sou ou.
N ap pataje rapò w la ak ajans gouvènman ki konsène a ak tout detay pèsonèl ou founi yo.
AJOUTE KOWÒDONE W (Obligatwa)
W ap resevwa yon imel pou konfime adrès imel ou a e pèmèt ou kòmanse aji. Vi prive w gen anpil enpòtans pou nou, e nou p ap pataje enfòmasyon w yo okenn kote.